Profil společnosti

logo
Společnost TEAM 4 YOU® s.r.o. je tradiční, avšak dynamická a stabilní společnost, poskytující profesionální služby v oblasti outsourcingu obchodních týmů a marketingu ve farmacii a prodejnách zdravých výživ. Založena byla na počátku roku 2007 v Krnově, ve stejném roce jsme také úspěšně rozjeli pobočku na Slovensku. V následujících letech došlo také k expanzi obchodní činnosti společnosti, ale i jiných, dílčích aktivit, do dalších států Evropské Unie a v některých případech i do zámoří.

Vzhledem k našim dlouhodobým znalostem z farmaceutického prostředí jsme schopni našim partnerům poskytnout komplexní podporu pro jejich produkty.

Všechny naše obchodní týmy jsou silně motivovány k maximálnímu plnění stanovených cílů, procházejí náročným systémem školení a coachingem, pro svou činnost využívají nejmodernější informační technologie, což umožňuje dosáhnout vyšší efektivity celého týmu a přesné výstupy o jejich činnosti.

Naším hlavním úkolem je rozvíjet obchodní, edukativní a marketingovou podporu zastupovaných produktů na českém a slovenském trhu a s tím ruku v ruce jde také navýšení prodejů, vytváření povědomí o produktovém portfoliu a šíření dobrého jména partnerských společností. Naší filozofií je obchod založený na kvalitních osobních vztazích a profesionálním přístupu. Zakládáme si na vysoké kvalitě námi poskytovaných služeb.

TEAM 4 YOU s.r.o. je členem SEDEX.
SEDEX poskytuje členským společnostem zabezpečenou online platformu pro sdílení a správu informací, týkajících se čtyř základních oblastí - ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti, pracovních norem, čestného podnikatelského jednání a ochrany životního prostředí.
Být členem SEDEX je znakem, že společnost TEAM 4 YOU s.r.o. je ochotna sdílet svá data se svými zákazníky a využívat je ke zlepšování etických standardů v rámci celého dodavatelského řetězce.

Logo společnosti TEAM 4 YOU s.r.o. je pod ochranou Úřadu průmyslového vlastnictví
Důvodem tohoto kroku je především snaha ztvrdit významnou hodnotu, kterou logotyp disponuje: duševní hodnotu a důvěru spolupracujících partnerů, která pozvedla naši společnost na přední místo v oblasti outsourcingových služeb ve farmacii.

produkty partnerů

přidáno do galerie