TEAM 4 YOU spustilo promoakce v lékárna po celé ČR

V TEAM 4 YOU® hledáme neustále nové aktivity pozitivně ovlivňující prodej partnerských produktů a zlepšující postavení partnerů na farmaceutickém trhu, potažmo v povědomí koncového zákazníka. Také z tohoto důvodu vznikl projekt Promoakce v lékárnách, který má zajistit osobní kontakt partnerských společností se spotřebiteli přímo v místě prodeje.

Na osobní doporučení, vysvětlení funkce a podstaty produktu a také osobní prodej je dnes kladen velký důraz. Promotér má možnost koncového zákazníka oslovit, vysvětlit mu pozitiva promovaného produktu a předat mu vyčerpávající informace, které není mnohdy společnost schopna jinak zákazníkovi předat, a to ani cílenou inzercí v médiích či televizi. Promoakce provádí vyškolený tým hostesek a promotérů, kteří prochází jak odborným školením na samotné produkty či produktové řady tak i školením prodejních a komunikačních dovedností.

Tým 13 hostesek a promotérů (fungující v České republice) oslovuje zákazníky lékáren ve velkých městech s vyšší kupní silou a statisticky podloženou orientací na prodej v lékárnách, například v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě, Českých Budějovicích, Plzni, Karlových Varech, Liberci a v dalších. Současně také nabízíme služby promoakcí v lékárenském řetězci Pharmaland, a to na 101 lékárnách umístěných většinou v obchodních centrech či v centrech města. Podle požadavku partnera lze samozřejmě provést výběr lokality či počtu promotérů a hostesek, je zde však i možnost konzultace s manažerem projektu Promoakce a vytvoření návrhu podle numerických či finančních požadavků partnerské společnosti.

Kontrola průběhu a hodnocení promoakcí je prováděna několika způsoby. Promoakce jsou navštěvovány manažerem projektu, který dohlíží na správnost prezentace, vizuální stránku i na kooperaci hostesky/promotéra se zaměstnanci dané lékárny. Promo tým také spolupracuje s obchodními reprezentanty společnosti TEAM 4 YOU® s.r.o. Reprezentanti, v rámci naplánovaných návštěv lékáren ve svém regionu, navštěvují tyto promoakce a jsou případně nápomocni při komunikaci s obsluhou lékáren, hmotného zajištění akce produkty, vzorky či POS materiály apod. Činnost promotýmu je následně hodnocena i vybraným zaměstnancem lékárny, který může zhodnotit snahu a komunikační schopnosti promotéra či hostesky, obsahovou správnost prezentace vůči zákazníkům a vůbec celkový dojem i vliv na prodejní výsledky v den prezentace.

Promoakce jsou vhodným marketingově-prodejním nástrojem nejen při uvádění nových produktů na trh. Své opodstatnění mají také například při sezónním prodeji výrobků, relaunchi produktů a produktových řad, při představování inovací či při provádění průzkumu vnímání produktů zákazníky. Promoakce jsou nenásilnou formou osobního kontaktu s koncovým zákazníkem, s možností ovlivnění jeho nákupního chování, a proto jsou také v dnešní době velmi vyhledávanou marketingovou aktivitou farmaceutických společností.

Máte-li zájem dozvědět se více informací o projektu Promoakce, kontaktujte paní Janu Hrdličkovou na tel.: +420 774 790 337 nebo na emailu: hrdlickova@t4y.cz.

produkty partnerů

přidáno do galerie