Vize společnosti

logo
Vizí společnosti TEAM 4 YOU s.r.o. je poskytovat zákazníkům optimální řešení potřeb v oblasti outsourcingu obchodních a medicínských týmů a také komplexní nabídka marketingových služeb, které účinně doplňují snahu oslovení konečného spotřebitele jak při kontaktu s odbornou veřejností (lékař, personál lékárny, zdravé výživy či jiného zdravotnického zařízení), tak i formou podpory v médiích a ostatních komunikačních kanálech. Je pro nás velmi důležité, přinášet našim zákazníkům takové služby, které povedou v konečném důsledku ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu a vyšší efektivitě. Chceme úzce spolupracovat s našimi zákazníky v dlouhodobém horizontu, inspirovat je a předávat jim naše vlastní osvědčené zkušenosti.

Osvědčeným základem úspěchu v oblasti prodeje a podpory produktů je úzká a intenzívní spolupráce mezi marketingovým a obchodním oddělením. Důležitou roli však hraje také názor odborníka/lékaře (jenž stanoví léčbu a ovlivňuje finální rozhodnutí pacienta o nákupu léku, doplňku stravy či zdravotnického prostředku), který je pravidelně a plnohodnotně informován o produktech společnosti, benefitech produktů a účinných substancích tak, aby při doporučení námi zastupovaného produktu byl přesvědčen o tom, že svému pacientovi nabízí nejlepší a efektivní řešení. U firem zaměřených spíše obchodně analyzujeme a navrhneme taková řešení, aby obchodní aktivity byly i při nízkých reklamních a marketingových investicích maximálně efektivní.

produkty partnerů

přidáno do galerie