Outsourcing obchodního týmu

Outsourcing obchodního týmu ve farmacii (pronájem obchodního týmu ve farmacii) v našem pojetí znamená komplexní řešení problémů, které jsou spojeny s provozem obchodního týmu na farmaceutickém trhu.

Zajišťujeme nejen outsourcing lékáren, prodejen zdravých výživ, ale také podporu partnerských společností v medicínském prostředí u praktických i specializovaných lékařů (medicínské týmy). Přebíráme Vaše starosti s personální agendou, organizací školení prodejních dovedností a motivací celého obchodního týmu. Samozřejmou součástí našeho obchodního týmu je i moderní call centrum (aktuálně pro český trh), které přímo podporuje obchodní reprezentanty v terénu. Obchodní týmy koučují a dozorují regionální manažeři pro Českou i Slovenskou republiku, spadající pod obchodního ředitele společnosti. V synergii s obchodním oddělením pak pracují i ostatní navazující články společnosti, které zajišťují bezproblémový chod a kompletní vyřízení obchodního případu, jako jsou distribuční a skladové oddělení, marketingové oddělení, případně export/import manažeři pro styk se zahraničím, registraci produktů a komunikaci se státními úřady a další.

Efektivně řešíme realizaci převodních objednávek vyprodukovaných jednotlivými obchodními zástupci a operátorkami call centra. Abychom zajistili maximální informovanost partnerských společností o situaci na trhu, mají zástupci těchto obchodních partnerů možnost účastnit se pravidelných meetingů týmů reprezentantů, kde je jim vyhrazen časový prostor pro zjištění feedbacku z lékárenského trhu, pro prezentaci nových produktů, požadavků na reporting z trhu apod.

Outsourcing obchodního týmu (pronájem obchodního týmu) znamená pro Vaši společnost obchodní zástupce bez zvýšení mzdových nákladů, personální agendy a zatížení nákupem hmotného majetku (auta, notebooky, telefony, apod.) a s tím spojené náklady. Zvyšujete tak svou efektivnost a produktivitu a máte možnost přesně vyčíslit, kontrolovat, monitorovat a vyhodnocovat náklady vynaložené na prodejní tým bez zbytečné ztráty Vašeho drahocenného času

produkty partnerů

přidáno do galerie